In ferskaatrynsk jier tawinske mei in skjinne lucht