gezamenlijke tuin

Tún Valckeniershûs iepene

Ofrûne fjirtjin maaie is troch Jan Dijkstra, wethâlder by gemeente Waadhoeke, en my yn eigen persoan it tún by it Valckeniershûs yn Frjentsjer iepene.

Dat troch it ynplantsjen fan trije akkeleien dy’t symboal steane foar: de Hillige trije-ienheid, it lijen fan Kristus en mei har kleur, foar ‘de himel’.

 

Linum fersoarge it folseine ynrjochtingsplan.

It samlike eftertún is ornearre foar de nije hierders fan it ta fiif apparteminten ferboude Ryksmonumint út 1662.

tuinontwerper Siem de Vlasakeleienromantische tuinFriese geeltjesslingertuinValckeniershuis Franeker