Landelijke tuin

De opdracht voor Linum om een sterkere verbinding te creëren tussen de woning en de zogenaamde 'overtuin'. Het tuindeel gelegen aan de overzijde van de sloot die de grond als het ware in tweeën splitst. Daarnaast een 'raamwerk' te leggen over het gehele erf en daarbij benoemen op welke wijze meer eenheid gemaakt kan worden tussen de verschillende tuinkamers.

Paden en zichtlijnen

In het ontwerp is de smalle sloot ter hoogte van de woning verbreed en tot een ruime vijver gestileerd. Hierdoor is er een betere interactie tussen de twee tuindelen en ontstaat dientengevolge meer afwisseling en beleving. Om de verbinding ook fysiek tot stand te brengen is een 'stepping wood'- pad door het water gesitueerd met een vlonderterras als rustpunt net boven waterniveau. Hier vandaan kan men het water dichterbij beleven. De oeverranden zijn aangeplant met siergrassen en weelderig planten die bijen aantrekken.
De sloot deelt het erf in tweeën. In de nieuwe situatie is goed te zien dat er nu een drietal verbinding en tot stand zijn gebracht, een brede oprit voor de auto, een formeel toegangspad met brug naar de voordeur en een informeel speelse route door de tuin heen. Deze koppelingen met nieuw aangebrachte zichtlijnen verbinden de verschillende tuinkamers die doorgaans omgeven zijn met hagen. Zo is er een kamer met fruitbomen, een formele ruimte met stinzeplanten, een kweek- en hobbyruimte, ontspanningsruimte met terrassen, een vijver en aan de randen van de tuin een groenmantel met houtril. Dat laatste zorgt voor een diervriendelijke overgang naar achtergelegen open landschap.