Disclaimer

Copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen, ontwerpen, foto's en andere items op deze site zijn eigendom van LINUM en vallen onder bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaan schriftelijk door LINUM toestemming is verleend.

Disclaimer

De door LINUM verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekt informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden tuinontwerpbureau LINUM