tuinontwerper

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Deze eerste stap is vrijblijvend. Aan de hand van een checklist verzamelt LINUM uw wensen en ideeën, om een goed beeld te krijgen van wat u voor ogen heeft. Tijdens het gesprek bezichtigen wij uw tuin, om een indruk te krijgen van de totale locatie. Hierna ontvangt u een offerte.

Inmeten

Als u akkoord gaat met de offerte, verzamelt LINUM alle technische gegevens zoals de exacte afmetingen van het terrein, de hoogteverschillen en te handhaven (groen)elementen zoals bouwwerken, bomen en overige beplantingen. Als laatste worden foto's van de locatie genomen.

Schetsontwerp en presentatie

Om het schetsontwerp voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken worden, waar nodig, referentiebeelden, dwarsdoorsneden en principedetails toegevoegd. Het ontwerp wordt bij u thuis of op uw bedrijf gepresenteerd en achtergelaten. Zo heeft u ruim de tijd om het schetsontwerp in u op te nemen en er een beeld bij te vormen.

Definitief ontwerp

Vervolgens worden wijzigingen en aanpassingen verzameld en wordt het plan aangescherpt tot een definitief ontwerp. De maten worden exact vastgesteld en afgestemd op de te gebruiken verhardingsmaterialen. Indien nodig worden er detailtekeningen gemaakt voor technische oplossingen, zoals bestratingsverbanden, trappen, vijverranden, pergola's, schuttingen, muren of een containerberging bijvoorbeeld. Met deze gegevens kan een hovenier of aannemer een offerte voor de aanlegkosten opstellen.

Beplantingsplan en plantenlijst

In de laatste fase van het proces wordt een nieuwe plattegrond opgesteld, waarbij de plantvakken zijn uitgelicht en voorzien van codes, die corresponderen met een plantenlijst. Op deze lijst staat nauwkeurig aangegeven, hoeveel en welke planten waar moeten worden geplant. Daarnaast verstrekt LINUM informatie over onder andere bestelmaten, uiteindelijke groeihoogte, bloeikleur en bloeitijd. Een hovenier weet dan precies wat er moet gebeuren.

Tuinaanleg

Realisatie

LINUM kan tijdens het traject ook overleggen met hoveniers of aannemers over de offerte, toezicht houden tijdens de aanleg en de eindcontrole uitvoeren bij de oplevering. De kosten hiervoor (op uurbasis) kunnen niet exact van tevoren worden ingeschat, maar iedere handeling wordt vooraf gecommuniceerd met de opdrachtgever, zodat u een goede indicatie heeft van de bestede tijd.

Beheer en onderhoud

LINUM kan voor iedere tuin een beheer- en onderhoudsplan opstellen. Het duurt immers enige jaren voordat een tuin tot volle wasdom is gekomen. Indien uw tuin niet wordt onderhouden door een hovenier, kan LINUM u begeleiden in het traject naar de 'volwassen' tuin. Met het plan weet u precies welke handelingen u moet verrichten in de verschillende jaargetijden.

Advies

LINUM adviseert u graag indien u zelf een tuin wilt aanleggen en alleen een schetsontwerp wenst. Of als u mondeling advies wilt over de invulling of aanpassing van al gerealiseerde plantvakken of borders. Dat kan op het atelier van LINUM, maar meestal adviseert LINUM op locatie. Aan de hand van snelle schetsen worden adviezen zo inzichtelijk mogelijk gemaakt. U wordt van te voren geïnformeerd over de kosten van het advies.

Klik hier voor de algemene voorwaarden LINUM.

beplantingsontwerptuinarchitectuur Linumtuintechniektuinaanleg Linummoderne tuinen