beplantingen Linum

Voleinding ‘t ‘Hemmemastee' nadert

 

Ontwerpopgave


In het voorjaar van 2018 werd Linum gevraagd mee te denken over een bijzondere ABRI in het dorp Hitzum. Een ABRI is een openbaar wachthuisje die niet afgesloten behoeft te worden. Deze ABRI genoemd ’t Hemmemastee, heeft de functie van enerzijds een wachtruimte voor de bus en anderzijds een overdekt informatie-attentiepunt over de 16e -eeuwse boer Rienck Hemmema.

Deze middeleeuwse boer had even verderop zijn hoeve en is bekend geworden vanwege zijn goed bewaard gebleven kasboek. Zo hield hij zijn kosten, opbrengsten en dagelijkse werkzaamheden nauwgezet bij, hetgeen ons nu een bijzonder bedrijfseconomisch inzicht verschaft in de tijd tussen 1569 en 1573.  


Competitie

Van alle zes aan het dorp gepresenteerde ABRI’s, koos de vakjury het idee van Linum. Nadien is het voorstel verder uitgewerkt, is er gekeken naar zijn bouwkundige haalbaarheid en of het past binnen het gereserveerde budget.

Dat resulteerde in een reeks constructieve vereenvoudigingen en aanpassingen, waarbij speciale vakkennis van derden is aangetrokken. Deze zijn, naast ook de sponsoren, onderaan de informatiezuil vermeld. De doorgaande wegvernieuwing Hitzum zal binnen niet al te lange tijd plaatsvinden, waarbij ’t Hemmemastee het sluitstuk is. Linum kan terugzien op een avontuurlijke opdracht.

 

 Toelichting ontwerp

 

’t Hemmemastee is met deze optie opgedeeld in twee delen: 1 Het wachthuisje en 2. Het informatieve deel aan de buitenzijde.


Het wachthuisje bestaat uit een zogenaamde ‘ribbenkast’ van larix-gebintbalken, die naargelang de achterzijde hoger worden doch in de breedte smaller. Met als gevolg dat de aandacht getrokken wordt naar een in cortenstaal uitgespaard rond venster (‘patrijspoort’). Van daaruit heeft men uitzicht naar de akkers, waar de Hemmema’s in de middeleeuwen geboerd hebben. In deze zogenaamde ‘ribbekast’, de wachtruimte, kan men uit de wind wachten omdat de ruimte tussen de gebintbalken beglaasd worden. Het is een lichte en transparante ruimte voorzien van een neutrale betonvloer.


In het buitenste deel wordt informatie gedeeld over boer Rienck Hemmema op een grote informatiezuil, welke tegelijkertijd de dakconstructie schoort. Toevallige passanten kunnen even rusten op een van de zitpoefen van pruimenhout en kennis maken met de nr. 14 uit “De kanon fan de Fryske skiednis” de calculerende boer fan Hitzum. Om dit deel meer accent te geven bestaat deze vloer uit gebakken klinkers.

  
Beide delen worden overdekt met een oplopend grasdak voor een vriendelijk aanzien en een geschikte inpassing in het rurale landschap. Daarop kunnen zonnepanelen gelegd worden om zo op een duurzame wijze Ledverlichting te laten branden. Zij zullen it Hemmemastee bij donker raadselachtig aanlichten.  

 

 

tuinvormgeving en advies linumRiensk Hemmema Hitsumsponsoren hemmemasteeprijsopdracht gewonnen linumbeplantingen Linumtuinarchitectuur Linum