multifuctionele abri

vakjury kiest voor ontwerp Linum

Het idee van Linum, voor een multifunctionele abri te Hitzum, is door de vakjury verkozen tot meest aansprekend ontwerp. Met de herinrichting van de hoofdweg door dit dorp vormt een bijzondere abri het sluitstuk.

 

'It Hemmemastee’ verwijst naar boer Rienck Hemmema die leefde in de 16e eeuw en beroemd geworden is door het bewaarde rekenboek over de periode 1569-1593. Dat boek geeft inzicht in het leven van de boer die toen al grootschalig en commercieel boerde. De jury waardeerde de insteek van een tweedeling en de inpassing in de omgeving. Een transparant wachthokje onder gebintwerk dat refereert naar boerderij en de plek, daarnaast een buitendeel met informatiezuil over de calculerende boer.

Komende tijd wordt verder gewerkt aan de detaillering en de haalbaarheid.  

 

groene abri